Slezina poroty Trapsavce - květen 2020

Zhruba o měsíc odložená slezina poroty 46. ročníku Trapsavce se uskutečnila 23. 5. na chatě Dany a Hafrana v Háji, nedaleko Druztové. Přítomní porotci Aťka, Belmondo, Vašýk a Joko se utkali ve výměně názorů a stanovili za Vokounova diplomatického moderování konečné pořadí letošního ročníku, jež bude vyhlášeno na ohni Trapsavce 19. září. Další porotkyně, Kavče, se ze zdravotních důvodů omluvila, nicméně i ona své bodování zaslala.

Kromě výše jmenovaných se porotovacího víkendu zúčastnili coby týlová podpora Dany, Bublina, Pavlís, Strunka a Hafran. Ti sice byli po dobu jednání vyhnáni do nevlídného a deštivého povětří, ale přesto se svým podílem zasloužili o úspěšný průběh poroty.

Je ovšem třeba zmínit drobnou tragédii, k níž ono odpoledne došlo. Vytrvalý déšť zvedl hladinu potůčku a příval vody smetl Montezumu, Kalahari a Eržiku do betonové roury, kde zůstali uvězněni. Pavlís se ujala pátrání po trosečnících a zjistila, že dva z nich se taktak drží pár metrů za ústím roury. Hafran proto sestrojil ze zednického kladiva, gumycuku a dlouhého klacku hák, kterým po hrdinském boji se živlem Montezumu a Kalahari zachránil. Bohužel, Eržika je až do této chvíle nezvěstná a panuje obava, že touto dobou je už nejspíše unášena vodami Berounky ku Praze.

I tak byla záchranná akce úspěšná a obě spasená piva na oslavu vypita.

SlezinaPoroty05-20-001.JPG

Aťka při porotcovské práci

SlezinaPoroty05-20-007.jpeg

Pavlís, objevitelka trosečníků

SlezinaPoroty05-20-002.JPG

Sofistikovaný záchranný nástroj

SlezinaPoroty05-20-003.JPG

Záchranná operace

SlezinaPoroty05-20-006.jpeg

Šťastné shledání Belmonda s Montezumou

SlezinaPoroty05-20-004.JPG

Spasení trosečníci

SlezinaPoroty05-20-005.jpeg

Přípitek na všeobecný úspěch